Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka) w Systemie iWound.

Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu.

System prowadzony jest przez Administratora:
Polmedi sp. z o.o., z siedzibą w Miękowie, przy ul. Juliusza Słowackiego 16, 62-005 Miękowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660331, REGON: 366420320, NIP 7773276707, który dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Systemu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Systemu, które przechowywane sąonurządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Administrator nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookiesonswoim Urządzeniu.
Administrator informuje, że ruchon stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma tooncelu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Systemu. Korzystając ze stron WWW, Użytkownik zgadza sięonanalizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Type i cel korzystania przez Administratora
Plików Cookies?
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacjionstronie.
STAŁE: pozostająonurządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownikaonjego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Portalu za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookiesonurządzeniu końcowym Użytkownika.
Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąćon funkcjonalność Systemu.

Jakie dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Systemu.
Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

System zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząconnową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązująceontych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.